องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2560 ]137
42 ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]130
43 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2559 [ 18 ต.ค. 2559 ]139
44 ประชาสัมพันธ์แผน ประกาศใช้แผนการงานดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]129
45 เรื่อง การแจ้งประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 22 ม.ค. 2559 ]138
46 ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 [ 1 พ.ย. 2558 ]99
47 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]116
48 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]114
49 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 1 ต.ค. 2558 ]110
50 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 27 เม.ย. 2558 ]118
51 ประกาศ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 13 ต.ค. 2557 ]126
52 ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ก.ย. 2557 ]120
53 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2556 [ 14 ต.ค. 2556 ]114
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ ประจำปี 2556 [ 16 ก.ย. 2556 ]115
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว การออกออกตรวจรับงาน ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 2 โครงการ [ 9 ก.ย. 2556 ]123
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว สอบราคาจ้าง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2556 [ 6 มี.ค. 2556 ]142
57 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]115
58 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 30 พ.ย. 542 ]104
59 ปีงบประมาณ 2564 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 30 พ.ย. 542 ]116
 
|1|2หน้า 3