องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดความรุู้ ITA ของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดความรุู้ ITA ของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว