องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 28 มิ.ย. 2565 ]14
2 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ [ 22 มิ.ย. 2565 ]11
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]15
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเข้าเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]13
5 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 15 มิ.ย. 2565 ]18
6 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ปลอดบุหรี่ [ 15 มิ.ย. 2565 ]13
7 "สื่อวิดิทัศน์" กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th [ 24 พ.ค. 2565 ]20
8 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2565 ]23
9 รายงานประเมิณความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 เม.ย. 2565 ]22
10 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]23
11 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 2 ก.พ. 2565 ]24
12 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]22
13 กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 4 พ.ย. 2564 ]22
14 กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]23
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]11
16 รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดความรุู้ ITA ของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 1 มิ.ย. 2564 ]131
17 รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดความรุู้ ITA ของ อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 1 มิ.ย. 2564 ]144
18 คะแนนภาพรวม ITA ของหน่วยงาน อบต.ห้วยยายจิ๋ว [ 1 มิ.ย. 2564 ]142
19 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]145
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 มี.ค. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3