องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
2 "วันสงกรานต์" ณ เขื่อนลำคันฉู (วังตาลาดสมบูรณ์) ในวันที่ 11 - 13 เมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]12
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]2
4 ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]11
5 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]8
6 📣แจ้งประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 มี.ค. 2566 ]12
7 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว [ 8 มี.ค. 2566 ]10
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]25
9 ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]8
10 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]14
11 การส่งเสริมคัดแยกขยะเปียกในาถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง [ 1 พ.ย. 2565 ]29
12 สืบสานประเพณี "วันลอยกระทง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]63
13 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครั้งที่ 2 [ 6 ต.ค. 2565 ]64
14 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]60
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]19
16 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 28 มิ.ย. 2565 ]118
17 การประชุมผู้ปกครองและรับฟังปัญหาต่างๆของผู้ปกครองศูนย์พัฒนเด็กเล็กในสังกัด [ 23 มิ.ย. 2565 ]21
18 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ คนพิการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ [ 22 มิ.ย. 2565 ]102
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]103
20 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเข้าเป็นพนักงานจ้างฯ [ 17 มิ.ย. 2565 ]98
 
หน้า 1|2|3|4