องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฏบัตรการตรวจสบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว