องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 

  วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00-14.00น.  นายประเส...
  วันที่ 11 เมษายน 2566 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี "วั...
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและผลงานวิชาการระดับปฐมวั...

 
ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (มิสเตอร์เกษตร) ห่วงใยชาวไร
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทร 044-864930 / Fax 044-864913
E-mail : admin@huayyaijiw.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign