องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว