องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2564
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว