องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว