องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว