องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานประเมิณความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานประเมิณความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว