องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบบััญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบบััญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว