องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว