องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
แผนปปช.


ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.ห้วยยายจิ๋ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ห้วยยายจิ๋ว