องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
มีกิจกรรมดังนี้
- การแจกยาสามัญประจำบ้านและปฏิทิน
- การวัดสายตาตัดแว่น
- การบริการนวดแผนไทย
- การบริการตัดผม
- การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- การบริการชำระภาษีบำรุงท้องที่
- การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
2022-05-20
2022-05-10
2022-05-05
2021-07-30
2021-07-28
2021-07-27
2020-10-21
2020-10-13
2020-06-29
2020-01-13