องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.huayyaijiw.go.th

 
 
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกว่านงาช้างไม้มงคล[วันที่ 2016-12-30][ผู้อ่าน 137]
 
  โครงการพลังงานลมบริสุทธิ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพ...[วันที่ 2016-09-08][ผู้อ่าน 2105]
 
  กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุ 2559[วันที่ 2016-09-01][ผู้อ่าน 204]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด[วันที่ 2015-04-01][ผู้อ่าน 742]
 
  โครงการ อบต.ห้วยยายจิ๋วต้านภัยหนาว[วันที่ 2015-01-19][ผู้อ่าน 716]
 
  กิจกรรมจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [วันที่ 2014-12-31][ผู้อ่าน 750]
 
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ[วันที่ 2014-12-26][ผู้อ่าน 717]
 
  กิจกรรมงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเทพสถิต[วันที่ 2014-12-25][ผู้อ่าน 782]
 
  ปลูกป่า 29 ส.ค.57 ณ เขาซ่าเลือด ต.ห้วยยายจิ๋ว[วันที่ 2014-11-08][ผู้อ่าน 604]
 
  วันเด็ก 11 ม.ค.57 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองทอง[วันที่ 2014-11-08][ผู้อ่าน 92]
 
  วันผู้สูงอายุ 11 เม.ย.57 ณ สนามอบต.ห้วยยายจิ๋ว[วันที่ 2014-11-08][ผู้อ่าน 133]
 
  วันพ่อ 5 ธ.ค.56 ณ สนามอบต.ห้วยยายจิ๋ว[วันที่ 2014-11-08][ผู้อ่าน 459]
 

|1|2หน้า 3|4